IET nr 143 a fost aprovizionată cu geamuri noi din termopan la 3 grupe. Mulțumim DETS Buiucani pentru instalarea geamurilor din
termopan, pentru buna funcționare a grădiniței și sănătatea copiilor.