Misiunea Instituției preșcolare nr.143  este de a oferi servicii educaţionale de calitate, complexe și echilibrate pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă, de a crea condiţii spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un  cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene, respectând drepturile fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului, valorizând  fiecare participant al actului educativ.