• HOTĂRÎRE 1211 din  04.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie;
  • Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie;
  • Regulamentul – tip al instituţiile de educaţie timpurie.