Instituţia de educație timpurie nr.143 este creşă-grădiniţă de tip general.

Procesul educațional se desfășoară în limba, română, sunt înscriși copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani, indiferent de naţionalitate, sex şi religie .La moment, instituţia funcţionează cu o capacitate de 11 grupe cu un număr de 247 copii înscrişi în liste.

Pe lîngă sălile de grupă spațioase, luminoase, amenajate conform cerințelor educaționale, instituția dispune de cabinet medical (izolator pentru 2 persoane), asigurat cu medicamente pentru acordarea primului ajutor medical, sală de muzică,  sală de sport, bucătărie, spălătorie, cabinet metodic, asigurat cu literatură de specialitate, materiale didactice, echipament audio-video, cu conectare la internet, ce oferă cadrelor didactice posibilitatea de instruire și educare a copiilor conform exigențelor timpului;  terenuri de joacă, etc.
În instituţie se desfășoară procesul instructiv-educativ conform cerințelor actuale punându-se accent pe dezvoltarea  copilului.