Astăzi 18.02.21 la orele 13.15 în instituție s-a desfășurat Consiliului Pedagogic nr.3 cu tema ,, Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2020-2021,,
Conferirea gradului didactic doi – două cadre didactice, confirmarea gradului întîi conform art 131 un cadru didactic și un cadru didactic la confirmarea gradului didactic doi.
Mulțumim cadrelor didactice !